Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  PŘEROV

KOMENSKÉHO 25

PŘEROV      

Ředitelka MŠ:  Bc. Netočná  Marie              

Telefon : 581 332 015    

          Mobil:   724 342 367       

ID datové schránky :                                          

e-mail: mskomenskeho@medialine.cz   

Zřizovatel : Statutární město Přerov          

 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let, které
je vymezeno ustanovením § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V mateřské škole je zřízena třída se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, jejíž činnost je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Pro děti a zaměstnance školy je zajištěno stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mateřská  škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících v souladu s ustanovením §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý občan má možnost podat způsob zpracování OÚ stížnost u Pověřence nebo dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ : Mateřská škola Přerov, Komenského 25

Telefon : 581 322 015, 724 342 367

Pověřenec : Ing. Renata Lounová

                  Bratrská 709/34

                  750 02 Přerov

Kontakt:      581 268 135

e-mail : poverenec@prerov.eu

 ID. dat. schránka :  etwb5sh