Jdi na obsah Jdi na menu
 


   MATEŘSKÁ ŠKOLA  PŘEROV

KOMENSKÉHO 25

PŘEROV      

Ředitelka MŠ:  Bc. Netočná  Marie              

Telefon : 581 322 015                

e-mail: mskomenskeho@medialine.cz   

Zřizovatel : Statutární město Přerov          

 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let, které
je vymezeno ustanovením § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V mateřské škole je zřízena třída se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, jejíž činnost je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Pro děti a zaměstnance školy je zajištěno stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mateřská  škola zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících v souladu s ustanovením §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předány pouze zákonem stanoveným osobám.

Každý občan má možnost podat způsob zpracování OÚ stížnost u Pověřence nebo dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ : Mateřská škola Přerov, Komenského 25

Telefon : 581 322 015

Pověřenec : JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek Ph.D., MBA

                    Palackého 150/8, Prostějov  761 01

                   IČO: 04223748

                   Kontakt : t. 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378

                          e-mail : poverenec@gdprdoskol.cz

                          ID. dat. schránka : 5b36car