Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

Příspěvky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. 5. 2020

Mateřská škola zahájí provoz 18.5. 2020 Rodiče musí své děti o s o b n ě předávat p. uč. bez příznaků virového infekčního onemocnění /např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti, apod./.

 

Zápis do MŠ pro šk.rok 2020/2021

29. 4. 2020

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

19. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení

6. 2. 2020

V pátek 14.2. 2020 půjdou děti na divadelní představení Včelí medvídci do kina Hvězda

 

Jarní prázdniny

6. 2. 2020

V době jarních prázdnin od 24.2. do 28.2. 2020 bude mateřská škola v provozu.

Prosíme rodiče o nahlášení docházky v tomto období nejpozději do 19.2.2020

 

Informace o mateřské škole

14. 12. 2015

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let, které
je vymezeno ustanovením § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V mateřské škole je zřízena třída se speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči, jejíž činnost je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Pro děti a zaměstnance školy je zajištěno stravování dle ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizovaný ŠVP s názvem „Je nám spolu dobře, v každé roční době“, pohotově reaguje na změny v oblasti předškolního vzdělávání. Považujeme za důležité vštěpovat dětem normy a hodnoty společenského chování. Podporujeme individuální rozvojové možnosti u dětí. Snažíme se dát dětem ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí šanci aktivně se zapojit do předškolního vzdělávání. Dětem z bilingvárního prostředí nabídnout možnost systematicky pracovat na porozumění řeči, rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu, souvisle se vyjadřovat v českém jazyce a podílet se na správné výslovnosti. Děti mají možnost rozvíjet své schopnosti a nadání v odpoledních kroužcích.

Respektujeme fyziologické, sociální a emoční potřeby dětí, jejich individualitu a veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti zaujaly. je uplatňováno prožitkové, situační, spontánní a kooperativní učení. Na děti působíme metodou vzdělávací nabídky, kterou podporujeme aktivní účast dětí v činnostech, podporujeme jejich chuť se učit a objevovat.

Kapacita :  60  dětí

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů týkajících se velikosti prostorů, čistoty, teploty vzduchu a osvětlení.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace pro rodiče | Komentářů: 0

Režim dne v MŠ

13. 10. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace pro rodiče | Komentářů: 0

Provozní řád

13. 10. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace pro rodiče | Komentářů: 1

Organizační řád MŠ

13. 10. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace pro rodiče | Komentářů: 0

Kritéria pro přijímání dětí

13. 10. 2015

 
Celý příspěvek | Rubrika: Informace pro rodiče | Komentářů: 0